Institucinių sektorių paieška


Ūkio subjekto kodas:

Jeigu veiklos rūšies kodas neatitinka įmonės vykdomos pagrindinės veiklos, prašome inicijuoti jo pakeitimą. Motyvuotą laisvos formos prašymą siųsti adresu statistika@stat.gov.lt .
Atkreipiame dėmesį, kad Statistiniame ūkio subjektų registre nurodoma tik pagrindinė veikla (sukurianti didžiausią pridėtinę vertę).

In case the economic activity code pointed out here does not correspond the main activity of the enterprise, we ask you to initiate the change of the code. Motivated request should be sent to statistika@stat.gov.lt .
Please pay your attention, that only the main activity code is indicated in the statistical business register (activity which generates the highest value added).